Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. Tekniq har nemlig etableret en garantiordning for el-arbejder.

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private og el-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Tekniq, se derfor for en sikkerhedsskyld efter el-mærket eller spørg installatøreren.

Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 incl. moms.

Private forbrugere kan klager over el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

En klage kan kun indbringes for ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper, som f.eks. time- og matieralepriser.

Læs evt. mere på: www.tekniq.dk